Функції сірки у розвитку рослин:

 • сірка необхідна в процесі синтезу білків як компонент сірчаних амінокислот – метіонину, цистеїну, цистину;
 • приводит до зменшення частки небілкових форм азоту в рослині (нітратів);
 • бере участь в синтезі хлорофілу, лігніну, зміцнює механічні тканини рослини;
 • присутня у ферментах, необхідних для правильного функціонування рослини (зменшення кількості нітратів, сульфатів, зв’язування атмосферного азоту);
 • є компонентом витамінів B1 та Н;
 • покращує смакові та ароматичні якості рослин;
 • збільшує стійкість с/г-культур до хвороб та шкідників.

Інтенсифікація рослинництва разом зі зменшенням емісії заводами оксиду сірки (SO2) та застосуванням аграріями висококонцентрованих добрив (МАР, DAP, калійна сіль) викликають зростаючу потребу рослин у сірці як у компоненті підживлення рослин.

Головними джерелами сірки для сільськогосподарських культур є:

 • грунт;
 • атмосфера;
 • органічні добрива;
 • мінеральні добрива.

Головним джерелом постачання рослин сіркою є грунт. Від 60 до 90% сірки, що міститься у грунті, знаходиться в форме різнорідних органічних сполук, з яких рослина може засвоювати сірку тільки після її окислення в сульфат. Здатність грунту до постачання рослин сіркою залежить від вмісту S – SO4 на початку сезону вегетації та швидкості мінералізації органічних сполук протягом сезону вегетації.

Сільгоспкультура в залежності від рівня підживлення отримує від 15 до 50% сірки з повітря (S – SO2). Частка сірки з повітря у всій отримуваній дозі тим більша, чим більше рослина відчуває її недобір.

Ознаки недобору сірки у рослин:

Зовнішні ознаки недобору сірки дуже схожі на ознаки недобору магнію, проте ці ознаки проявляються на найбільш ранніх стадіях розвитку рослин. Класичною показовою рослиною по недобору сірки є ріпак. Ознаки недобору сірки у ріпака можна описати наступним чином:

 • просвітлення молодих листків, котре починається із світло-зеленого окрасу краю листка;
 • тканини на нервах зелені;
 • листки прямі, жорсткі, крихкі;
 • у фазі росту стебла – мраморність найбільш молодих листків, ложечна форма листків;
 • в період цвітіння – квіти маленькі, пелюстки корони від світло-жовтого до білуватого кольору;
 • в період дозрівання – зменшена кількість та розмір стручків на рослині, менше або взагалі відсутнє насіння в стручку.

Зовнішні ознаки недобору сірки повинні бути підтверждені хімічним аналізом, що дозволяє визначити міру потреби грунту в цьому важливому компоненті розвитку рослини з врахуванням відповідної фази вегетації.

Отже, недобір сірки рослинами веде до зменшення активності біологічних процесів у рослині, внаслідок чого знижується врожай с/г-культури. В такому випадку необхідно поповнювати недостачу сірки шляхом внесення сірковмісних мінеральних добрив та мікродобрив.

Коментарі не дозволені.